Missió 

La nostra missió es implementar una contractació orientada a satisfer les necessitats de la comunitat universitària que, d’acord amb els procediments legals establerts, garanteixi una eficient utilització dels recursos públics i ens permeti obtenir la millor relació qualitat-preu en l’adquisició dels serveis, subministraments i obres que la UPC precisa per portar a terme les funcions que té encomanades. Acompanyem i assassorem les diferents unitats de la UPC en tot el procés de compra de la seva necessitat.