Contractació Major (licitacions)

 

Si necessiteu iniciar una licitació caldrà que seguiu els següents passos:

     1) Omplir la Fitxa per iniciar un procediment de licitació que està en format word.

     2) Consulteu la Guia per complimentar la fitxa i com assignar CPV.

     3) Omplir el Plec de Prescripcions Tècniques (model genèric que caldrà adaptar a cada situació).

     4) Consulteu els Cronogrames per tal de tenir coneixement del calendari de la licitació.

Un cop complimentats aquests documents, els haureu d'enviar a : 

planificar.licitacions@upc.edu

on ens posarem en contacte amb tu, aclariment els dubtes i conceptes, i us assessorament en tot allò necessari per tramitar la vostra licitació.

Iniciar una licitació

Calendari i fases

Procediments